JISMONIY TARBIYA VA SPORT BO‘YICHA MUTAXASSISLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI
BIOKIMYO
Nashriyot: «TA'LIM» NASHRlYOTI, 2009 yil

  • Mualliflar: T.S. Saatov, A.Z. Zikiryayev, T.M. Saidov
  • Kitob tili: o'zbek
  • Mazkur darslikning statik biokimyo qismida tirik organizmning kimyoviy tarkibi, tirik organizmdagi suv, karbonsuvlar, Ii pidlar,
    oqsillar, nuklein kislotalar, vitaminJar, gormonlarning tuzilishi, xossalari va vazifalari; dinamik biokimyo qismida moddalar almashinuvining umumiy qonuniyatlari, karbonsuvlar, lipidlar, oqsil va nuklein kislotaJar, suv va mineral moddalar almashinuvi; sport biokimyosi qismida esa muskul va muskul qisqarishi biokimyosi, organizmda kechadigan biokimyoviy jarayonJar dinamikasi, charchashning kelib chiqishi, sportchilar ovqatlanishining biokimyoviy asoslari, sportchilarning maxsus ish qobiliyatini oshirish va tiklash davrida dorivor moddalardan foydalanish, har xii yoshdagi odamlar jismoniy mashq mashg'ulotlarining biokimyoviy asoslari yoritildi.
    Biokimyo.pdf [30,69 Mb]