JISMONIY TARBIYA VA SPORT BO‘YICHA MUTAXASSISLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI
Amaliy antropologiya va biomexanika
Nashriyot: Voris-nashriyot, 2009 yil

  • Mualliflar: R.X. Babayeva
  • Kitob tili: o'zbek
  • Ushbu darslikda «Amaliy antropologiya va biomexanika» fani bo'yicha odam gavdasining skelet va mushaklari tuzilishi, tana mutanosibligi, qomat turlari tavsifi bilan birga odam gavdasi o'lchamlari, tekshirish usullari, antropometrik belgilarning o'zgaruvchanligi va antropometnk standartlarni ishlab chiqish qonuniyatlariga qisqacha tavsif berilgan. Antropometrik belgilarning vanatsion qatori, ularning asosiy ko'rsatkichiari, antropometrik ko'rsatkichlarni hisoblash usuJlari va variantiarning o'zgaruvchanligi, taqsimIal1lshi yoritib berilgan. Ilovada antropometrik izlanish dasturi va interaktiv o'qitish usullari berilgan.
    amaliy-antropologiya-va-biomexanika.pdf